Omgevingsdienst Haaglanden en AbelTalent brachten data weer op orde

Door AbelTalent, Woensdag 9 December 2020 10:29

Talentontwikkeling

Veel omgevingsdiensten worstelen met een gebrek aan structuur in hun broninformatiesystemen. Omdat de regionale uitvoeringsdiensten overkoepelend samenwerken, is het van uiterst belang dat systemen en dossiers goed op elkaar aansluiten. De Omgevingsdienst Haaglanden (ODH) is om die reden een data op orde-project aangegaan, met als doel de informatie in (deels papieren) dossiers eenduidig, compleet en digitaal toegankelijk te maken voor alle gebruikers. 

Efficiencyslag in informatievoorziening

De burger is tegenwoordig een stuk mondiger dan een aantal decennia terug. Inwoners willen sneller en makkelijker zaken kunnen regelen met een overheid die transparant is. Dit maakt dat de controle op de overheid toeneemt.

Bovendien zijn in het kader van de Wet ruimtelijke ordening (straks: Omgevingswet) ambtelijke organisaties verplicht om bodeminformatie voor burgers beschikbaar te stellen. Dit betekent dat de informatie over de bodemgesteldheid van alle locaties die onder een omgevingsdienst vallen, geregistreerd moet zijn. Deze informatie moet daarom compleet, maar ook kloppend zijn.

Kortom, de omgevingsdiensten moeten een efficiencyslag maken in de informatievoorziening. Hiervoor zijn er voor de documentair informatieverzorgers –de schatbewaarders van alle informatie– nog veel handelingen in de automatisering nodig. Maar het instrument, in de vorm van data op orde-projecten, is er.

Wij zijn de schatbewaarders van alle informatie. Nu hebben wij het instrument in handen om die informatie digitaal beschikbaar te stellen.

Het data op orde-project

De ODH werkt met het bodeminformatiesysteem Squit iBis, met daarin alle locaties waar bodemactiviteiten hebben plaatsgevonden. Van elektriciteitshuisjes tot en met begraafplaatsen. Van deze locaties is ook een kaart beschikbaar. Om te onderzoeken welke bodemactiviteiten er hebben plaatsgevonden en welke onderliggende documenten daarbij horen, heeft AbelTalent aan de hand van deze kaart 2,5 duizend papieren dossiers geraadpleegd – sommige zelfs nog uit de jaren ’80.

In de praktijk kwam dat neer op het onderzoeken van alle rapporten die ooit over die locaties geschreven zijn, om ervoor te zorgen dat die informatie overeenkomt met de gegevens in het bodeminformatiesysteem. Waarbij voorkomen moest worden dat er dubbele locaties in het systeem kwamen te staan. De ODH had daarvoor zelf al een protocol. Daar heeft AbelTalent beslisregels aan toegevoegd om de data op een logischere manier te structureren, passend bij de moderne manier van informatieverwerking.

AbelTalent heeft er in 5 fases voor gezorgd dat alle analoge data van 1500 locaties waarbij sprake is van bodemverontreiniging, up-to-date en netjes geordend geregistreerd zijn. Hiervoor hebben zij de gegevens die in verschillende fysieke rapporten stonden in het broninformatiesysteem gezet. Alleen zo kan de ODH ook de volgende stap zetten in het verbeteren van de service richting de burger: de stap om alle essentiële informatie over de bodemgesteldheid per locatie aan een digitale kaart te hangen, die de burger zelf kan raadplegen.

bodemdata weer toegankelijk

Conclusie

De vraag ‘hoe kun je op een moderne manier, zo goed mogelijk je informatievoorziening organiseren voor bedrijven, burgers en de maatschappij?’ gaf aanleiding tot het data op orde-project voor de ODH. Dit project heeft geleid tot een verbetering van de interne organisatie: informatieaanvragen van burgers kunnen sneller worden opgepakt.

De volgende stap is om de informatie ook buiten de deur van de ODH beschikbaar te stellen, rekening houdend met de privacy en de toegankelijkheid. Om tot deze tweede stap te kunnen komen, zijn kwalitatief optimale databronnen nodig waarvoor AbelTalent met het data op orde-project een belangrijke bijdrage heeft geleverd.

AbelTalent zorgt ervoor dat de juiste stuurinformatie beschikbaar is voor de bedrijfsvoering van opdrachtgevers, waaronder de omgevingsdiensten. De ODH heeft AbelTalent ingeschakeld voor het data-op-orde-project. Talenten van AbelTalent hebben de ODH ondersteund bij het uitvoeren van bovengenoemde case.

Lees hier meer over data-op-orde-projecten en wat AbelTalent voor jouw organisatie kan betekenen.

Cookies op de website van AbelTalent

Wij plaatsen Functionele cookies, om deze website naar behoren te laten functioneren en Analytische cookies waarmee wij het gebruik van de website kunnen meten. Deze cookies gebruiken geen persoonsgegevens.

Lees meer over cookies